Geometric Embroidered Kimono - navy

  • $26.00


Geometric Embroidered Sleeve Kimono w/ Armholes Dimensions 26" x 49"